Verslag Info-avond Salland Glas

Salland Glas – informatiebijeenkomst dd 10 december 2014 te Herxen

Na een korte intro door Harrie Grolleman die de ambassadeur en aanspreekpunt voor glasvezel in Herxen is geworden, start de toelichting door Jan van Sandwijk (secretaris van Salland Glas) en Johan Meijerhof (DienstenCentrum Breedband Overijssel). Ben Nijboer (voorzitter stichting Salland Glas) is ook aanwezig. Hieronder een korte weergave van de toelichting inclusief de gestelde vragen:

Salland Glas

Salland Glas is een vrijwilligersgroep (geen zakelijke belangen) die opgestaan is om glasvezelverbinding in het buitengebied mogelijk te maken. Zij is gestart in drie gemeenten (Olst-Wijhe, Raalte, Deventer) en is begonnen als een stichting. De bedoeling is dat wanneer het initiatief werkelijk uitgevoerd gaat worden de stichting omgezet wordt naar een coöperatie waarbij alle aansluitingen mede-eigenaar worden. Salland Glas heeft hulp gekregen van de provincie Overijssel die 56 miljoen beschikbaar heeft gesteld voor de aanleg van glasvezel in het buitengebied. Het gaat hierbij om de zogenaamde ‘witte gebieden’ waar de markt niet in stapt. In deze gebieden is het bedrijfseconomisch niet interessant om glasvezel aan te leggen. Zie verder website www.sallandglas.nl

DienstenCentrum Breedband Overijssel (DCBO)

Er is een dienstencentrum Breedband Overijssel opgericht om de verschillende bewonersinitiatieven, zoals SallandGlas, te ondersteunen. Het is een koepelorganisatie die het beheer en de exploitatie van glasvezel in een deel van Overijssel zal gaan regelen. Ze doen de onderhandelingen met de providers, de banken ed en begeleiden de verschillende initiatieven.

Huidige internetsystemen:

 • ADSL (koper)
 • Kabel (COAX)
 • Draadloos (3G, 4G) – voorlopig second best (storingsgevoelig, datalimiet)
 • Glasvezel

De voordelen van glasvezel zijn dat er geen snelheidsverval is, geen storingsgevoeligheid en zeer betrouwbaar.

Internet is de toekomst

 • In de zorgsector wordt steeds meer digitaal
 • Voor behoud van bedrijvigheid in buitengebied is goede internverbinding noodzakelijk
 • Bevordert de leefbaarheid in buitengebied en kernen
 • Steeds meer diensten gaan via internet (zowel door gebruiker, als aanbieder (overheid))

Wat is het aanbod?

 • Wij sluiten aan tot in de woning
 • Geen extra graafkosten
 • Één tarief voor iedereen
 • Open netwerk: keuze in aanbieders/pakketten
 • Mede-eigenaar van netwerk

Indien je deel gaat nemen, zet je straks twee handtekeningen:

 • Één voor deelname aan coöperatie SallandGlas (waarmee je een aansluiting op glasvezel krijgt)
 • Één bij de provider waar je internet- (en evt. telefoon/tv-) diensten gaat afnemen

Ja kan niet één van twee doen;

Aanbod voor Herxen:

 • 159 adressen
 • Waarvan 42 ‘grijs’ (dit is waarschijnlijk meer, want deze adressen betreffen de adressen met kabelaansluiting*)
 • Herxen kan meedoen als 60% van het buitengebied aansluit en 30% van de adressen in de kern van Herxen (met kabelaansluiting*)
 • Voor de adressen in het buitengebied geldt een buitengebiedtoeslag; voor de adressen in de kern niet

Wat kost het?

Adressen in buitengebied:

 • De gewone kosten van een abonnement (op dit moment zijn er twee providers die pakketten aanbieden) +
 • Buitengebiedtoeslag van € 14,75 per maand (maximaal 20 jaar) óf
 • Éénmalig € 2500,- óf
 • Of 4 jaartermijnen van € 700

Bedrijf: (= bedrijf op bedrijventerrein of bedrijf met 10 werknemers of meer)

 • De gewone kosten van een abonnement +
 • eenmalig € 3000,-

Adressen in grijs gebied (gebied met kabelaansluiting*)

 • de gewone kosten voor abonnement

Vragen en aandachtspunten:

Is het aftrekbaar van de belasting? in kader van woningverbetering – geen idee, wordt uitgezocht
Deelt iemand die kiest voor de eenmalige kosten ook mee als de kosten meevallen en uiteindelijk lager zijn? – ja, in principe wel, is mede-eigenaar van de coöperatie
Wat als het tegenvalt? – de huidige opgave (minimaal 60% deelname) is in principe de ‘worst-case’-scenario; voor de bewoners die instappen is er geen risico – uitgesloten risico voor leden van coöperatie, leden zijn niet aansprakelijk. Daarom zal er ook niet gestart worden als de 60% niet is bereikt.

Van het maandelijkse abonnementsgeld (+/- 55 euro) gaat € 18,- naar de exploitatie van het glasvezelnetwerk (naar DCBO); dit is net zoveel als bij een standaardprovider. Dit is een goede deal omdat er een langere terugverdientijd is en er meer kosten zijn door grotere graafafstanden ed. Het kan omdat genoegen wordt genomen met een model zonder winst (wel zakelijk).
Bij de exploitatieberekeningen (o.b.v. die € 18,-) is rekening gehouden met vervanging van de
apparatuur (kastje in de meterkast) iedere 6 a 7 jaar

€ 18,- uit kosten gaat naar exploitatie (is net zoveel als gewone provider)

Langere terugverdientijd en meer kosten door grotere graafafstanden ed

Apparatuur dient iedere 6/7 jaar vervangen worden (kastje ed)

*het is nog niet precies duidelijk welke adressen onder ‘grijs gebied’ vallen. Betreft het alle adressen binnen de kern of alle adressen met een kabelaansluiting. Er is toegezegd dat dit uitgezocht wordt en binnenkort gecommuniceerd wordt.