Herxen enquête woningbehoeften en leefbaarheidswensen

Transportbedrijf Grolleman onderzoekt de mogelijkheid om het bedrijf naar een nieuwe locatie te verplaatsen. Voor de herontwikkeling van de huidige locatie zijn ideeën, die op 21 maart, tijdens het gecombineerde kernenbezoek van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Olst-Wijhe en de jaarvergadering van Plaatselijk Belang Herxen, kort zijn toegelicht.

Het idee bestaat niet alleen uit woningbouw. Ook is gekeken of het mogelijk en wenselijk is om ontbrekende voorzieningen in Herxen te realiseren. Bijvoorbeeld een ruimte voor een thuiszorgorganisatie waar ook spreekuren voor medische en paramedische diensten gehouden kunnen worden. Wellicht kunnen deze ruimtes ook voor kappers, schoonheidsspecialisten of pedicures gebruikt worden, die eens per week naar Herxen komen. Misschien zijn er nog wel meer wensen, die in de ambities meegenomen kunnen worden.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Olst-Wijhe heeft een positieve grondhouding ten opzichte van de herontwikkeling van het huidige bedrijfsperceel in Herxen naar woningen en zorg- en welzijnsvoorzieningen. Wel stellen zij enkele randvoorwaarden waar aan voldaan moet worden. Middels onderzoek moet worden aangetoond dat de woningen nodig zijn om te voorzien in de woonbehoefte voor de buurtschap Herxen.

Met deze enquête kunnen we de behoefte in beeld brengen.

Via onderstaande link is de enquete online in te vullen. Graag voor 1 mei 2017

http://www.enqueteviainternet.nl/HERXEN_ENQUETE_WONINGBEHOEFTE_EN_LEEFBAARHEIDSWENSEN