De tweemanschool te Herxen in de jaren zestig van de vorige eeuw

Een kleine bijdrage tot de geschiedenis van het lager onderwijs in Nederland door Dr. J.G.J. van Booma ( hoofd der school van Herxen 1963-1967)